Inloggning

Medlemsavgifter

Avgifterna för år 2018

Medlemsavgift seniorer (26 år och äldre) 30,- /person
Medlemsavgift yngre seniorer (18-25 år) 15,- /person
Medlemsavgift juniorer 15,- /person
Båtavgift Opti 10,- /båt
Båtavgift , övrig 30,- /båt
Besiktningsavgift 25,- /besiktning
Påminnelseavgift för obetald räkning 5,-  /påminnelse

Bankkonto: Aktia FI5940551140000625

Betalningsblankett för medlemsavgiften bifogas vårinfo. Kontrollera att uppgifterna som finns i medlemskartoteket är riktiga. Det skall vara minst en vuxen medlem från familjen samt junioren som seglar.

Lägg gärna till andra familjemedlemmar som vill bli medlem.

MEDLMENSANSÖKAN

Spamfilter
Skriv siffran 1 med bokstäver: